Home

De stichting Hulp aan Kinderen (HAK) is opgericht in 1994. Het doel van de stichting is het bieden van “hulp aan kinderen” in de ruimste zin van het woord. De stichting is gevestigd in Maarssen en heeft binding met de lokale protestantse kerken.Vanaf de oprichting heeft de stichting zich vele jaren ingezet voor projecten met kinderen uit gebieden die door straling waren getroffen als gevolg van de Tsjernobylramp. Deze gebieden liggen in Wit-Rusland. Naast hulp in Wit-Rusland ter plaatse aan o.a. scholen, zijn er ook projecten geweest waar kinderen uit Wit-Rusland in Maarssen en omgeving twee maanden verbleven bij gastgezinnen.

In 2009 heeft de Stichting een aantal jaren een project in Velyki Mosti, Oekraïne gesteund. In Velyki Mosti is een kindertehuis gebouwd door de stichting “Children’s Path” onder leiding van Nicolai Shagarov. Nicolai heeft zich het lot aangetrokken van straat- en zwerfkinderen, met als doel om deze kinderen een thuis te bieden. Onze stichting is actief betrokken geweest bij de bouw van dit kindertehuis, niet alleen financieel maar ook daadwerkelijk bij de bouw.

Viermaal is er een succesvolle werkweek georganiseerd met jongeren uit Maarssen en omgeving. In 2013 is er weer een groep met 19 jongeren en 2 begeleiders van 14 juli t/m 21 juli de handen uit de mouwen wezen steken. Op 29 oktober 2015 is het bestuur en een deelnemer van de werkweken aanwezig geweest bij de opening van het tehuis. Momenteel (juli 2016) kunnen wij u melden dat er 22 kinderen een thuis hebben gekregen.

Lees meer…

Momenteel steunt de stichting nog één project in Oekraïne:

Hebron (2013 – heden)

Via het project in Velyki Mosti is onze stichting in contact gekomen met Valentyna Yusufenko. Valentyna helpt ons als tolk / ondersteuner bij het project in Velyki Mosti maar is daarnaast ook directeur van het kindertehuis Hebron in Bryukhovychi, een dorp in de buurt van L’viv in Oekraine.

Valentyna zorgt hier voor tien weeskinderen, waar zij ook voogd van is geworden en dus feitelijk hun moeder is. Tot hun achttiende krijgen de kinderen in dit gezinsvervangend tehuis alles wat ze nodig hebben: onderdak, eten, aandacht en ook heel veel liefde. De kinderen variëren in leeftijd tussen de twaalf en zeventien jaar.

Lees meer…

In het najaar 2016 wil het bestuur weer bij elkaar komen om te kijken of er kleinschalige lokale projecten zijn waar wij ons weer voor in willen gaan zetten.